DIPLOMATIJA GAF(OV)A

Diplomatija je, u suštini, vrlo konzervativna veština, zasnovana na strogim pravilima, iako su je neki njeni poslenici, od Medlin Olbrajt naovamo, prilično banalizovali i srozali.Posetu visokog dostojanstvenika neke zemlje drugoj, brižljivo, mesecima unapred, pripremaju službenici dva ministarstva inostranih poslova. Tu  se pažljivo mere interesi i domaćina i gosta, i mesta za improvizacije nema: čak se Pročitajte još…