PRAVO SILE ILI SILOVANJE PRAVA?

 Kad pravo sile nadjača silu prava… Sećate se te floskule, inače retko uspele konstrukcije srpskih političara, iz vremena bombardovanja SR Jugoslavije?U to vreme, sila je zaista nadjačala pravo: do bombardovanja SRJ (tačnije, Srbije; u Crnoj Gori gađano je tek nekoliko lokacija na kojima je bivala zajednička vojska) došlo je bez odluke jedinog međunarodnog tela koje Pročitajte još…

MALO RUKAH, MALENA (L)I SNAGA? (Esej o Sjedinjenim Američkim Državama)

 Kada je formirana Organizacija Ujedinjenih nacija, jedan od osnovnih ciljeva je bilo formalno i međunarodno-pravno izjednačavanje malih i (vojno, ekonomski) slabih država, sa onima velikim i moćnima, kako bi sve države mogle da računaju na nepovredivost granica, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta i ravnopravnosti.U Povelji OUN, jedan od osnovnih motiva bio je da se prevaziđu Pročitajte još…