POP SPAS ZA SVE NAS

  Pošto su na Crnoj Gori napravili eksperiment „spašavanja“ države u režiji popova, sada je na red došla Srbija.Možda sam dosadan ukazujući na nužnost jasne odvojenosti države i crkve i odstranjenja religije iz političkog života – ali ću opet reći: nema u tome naumu (crkvenog otvorenog ili prikrivenog političkog vođstva) sreće, nema budućnosti. Nema budućnosti u Pročitajte još…

CRKVA I DRŽAVA

 Gde je mesto crkve u modernoj državi?Za početak, da rasčistimo – šta je država.Država je organizacija koja ima monopol vlasti u određenoj društvenoj zajednici, i postavlja se kao sila iznad društva radi zaštite poretka. Ovo je opšte mesto u Oksfordskom rečniku. Ova definicija se, kao što možemo da vidimo, značajno oslanja na teoriju „društvenog ugovora“, Pročitajte još…