KAKO SU „SAVEZNICI“ UNIŠTILI PODGORICU

 U maju 1944. godine, „saveznički“ avioni su Podgoricu bukvalno sravnili sa zemljom.Podgorica je tada bila samo običan grad,  sa oko 13.000 stanovnika, bez posebnog strateškog značaja, jer je stara prestonica, Cetinje, bilo centar Zetske banovine za vreme Kraljevine Jugoslavije, i centar okupacionih vlasti. Međutim, 5. maja 1944. godine, baš na Podgoricu bačeno je više od Pročitajte još…

OSVETLALI OBRAZ OTADŽBINE Priča o junacima Kraljevske mornarice Jugoslavije

 Dvanaest dana, samo, tog aprila 1941, trajao je oružani otpor jugoslovenske kraljevske vojske oružanoj sili Trojnog pakta. Sa zastarelom tehnikom i vojnom doktrinom, nerealnim i prevaziđenim ratnim planom – koji je predviđao rastegnutu odbranu cele granične linije – i, konačno, uz mnogo nesposobnosti, nekompetentnosti i izdaje, pre svega, hrvatskog kadra, ipak je pružen veliki otpor, Pročitajte još…