25. MAJ

Današnji dan pogrešno je obeležen kao rođendan Josipa Broza Tita, pa su na to naseli i Nemci, organizujući 1944. veliki desant na Drvar, operaciju „Konjićev skok“. Operacija u kojoj je trebalo uništiti Vrhovni štab NOVJ je trajala do 6. juna. Završena je, očigledno, nemačkim neuspehom. Nemački gubici su bili 789 ubijenih, 929 ranjenih i 57 Pročitajte još…