20. NOVEMBAR

 Na današnji dan 284. godine, Dioklecijan je izabran za rimskog Imperatora. Rodom je iz Dalmacije (Diokleja, blizu Salone – današnjeg Solina), rođen je 22. decembra 244. Poreklom je iz seljačke porodice. Uzdigao se od običnog vojnika do vojnog komandanta u Meziji, komandanta carske telesne garde i senatora, pa sve do konzula. Posle smrti Numerijana, vojnici Pročitajte još…