SENAT, PERJANICI I GVARDIJA

 Vladika Petar Drugi Petrović Njegoš je 28. marta 1832. formirao crnogorski Senat, u čijim je rukama bila zakonodavna, sudska i izvršna vlast, kao i oružane odrede: Gvardiju, koja je izvršavala odluke Senata, i Perjanike, vladarevu gardu.Sve ovo je učinjeno shodno odlukama Opštecrnogorskog zbora (skupština glavara), donesenim na Cetinju (14. oktobra 1831. godine), a neposredno posle Pročitajte još…