25. MAJ

Današnji dan pogrešno je obeležen kao rođendan Josipa Broza Tita, pa su na to naseli i Nemci, organizujući 1944. veliki desant na Drvar, operaciju „Konjićev skok“. Operacija u kojoj je trebalo uništiti Vrhovni štab NOVJ je trajala do 6. juna. Završena je, očigledno, nemačkim neuspehom. Nemački gubici su bili 789 ubijenih, 929 ranjenih i 57 Pročitajte još…

OSVETLALI OBRAZ OTADŽBINE Priča o junacima Kraljevske mornarice Jugoslavije

 Dvanaest dana, samo, tog aprila 1941, trajao je oružani otpor jugoslovenske kraljevske vojske oružanoj sili Trojnog pakta. Sa zastarelom tehnikom i vojnom doktrinom, nerealnim i prevaziđenim ratnim planom – koji je predviđao rastegnutu odbranu cele granične linije – i, konačno, uz mnogo nesposobnosti, nekompetentnosti i izdaje, pre svega, hrvatskog kadra, ipak je pružen veliki otpor, Pročitajte još…

SRPSKE LASTE ARAPSKOG PROLEĆA

 Da „Arapsko proleće“ do sada nije donelo ničega dobrog državama i narodima kojima se „dogodilo“, jasno je svima: i onima koji su ushićeno svrgavali diktatore, i onima koji su ih inspirisali i platili za to.Jasno je to i onima trećima – ogromnom broju malih država i naroda, koji se ili trude da „ne talasaju“ i Pročitajte još…