HRONIKA UBIJANJA NOVINARSTVA

 Novinarstvo u Srbiji ubijano je –  a tako se i njegovi ostaci još ruše – sistemski i sistematski. Sa umišljajem.Novinarstvo se ne ruši samo po sebi, i ne ruši samo sebe. Iako će se nekad tako učiniti. Ne ruše ga ni novinari ili medijske kuće ponaosob, koliko god tako izgledalo po nekim glupostima koje se Pročitajte još…