SVET U PAKLU TERORIZMA (Zašto ne možemo da se adekvatno suprotstavimo terorističkim napadima)

  Terorizam kao fenomen, u raznim oblicima traje vekovima, ali nikada nije dobio jedinstvenu definiciju.Čak ni sada, kada je postao opšterašireni, planetarni problem, na koga adekvatno može da odgovori samo čitav svet zajedno. Doduše, terorizam se u nauci uobičajeno opisuje kao smišljena upotreba nezakonitog nasilja ili pretnje nezakonitim nasiljem radi usađivanja straha, s namerom prisiljavanja Pročitajte još…