IDEALI JEDNOG VITEZA Kada smo zaista bili braća

 Latinica Lujo Vitez Lovrić umro je mirno, na Sušaku, 26. novembra 1986, u 92. godini. Umro je, vele škrti biografski podaci, i srećan, jer je doživeo ostvarenje ideje jugoslovenstva, za koju se svim srcem borio. Bio je slep 70 godina, od septembra 1916, kada je, kao borac Prve srpske dobrovoljačke divizije, u Dobrudži, kraj sela Kokardže, Pročitajte još…