MALO RUKAH, MALENA (L)I SNAGA? (Esej o Sjedinjenim Američkim Državama)

 Kada je formirana Organizacija Ujedinjenih nacija, jedan od osnovnih ciljeva je bilo formalno i međunarodno-pravno izjednačavanje malih i (vojno, ekonomski) slabih država, sa onima velikim i moćnima, kako bi sve države mogle da računaju na nepovredivost granica, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta i ravnopravnosti.U Povelji OUN, jedan od osnovnih motiva bio je da se prevaziđu Pročitajte još…