KRVAVI PUT GRČKE SLOBODE Osam godina ustanka za oslobođenje od Turske

 Osam godina krvavog oslobodilačkog rata, bilo je potrebno Grcima da izvojuju ograničenu nezavisnost od Osmanske Turske. Još tri potonje godine, da Kraljevina Grčka postane zaista nezavisna država. Ustanak je počeo  25. marta 1821, ali su pripreme počele mnogo ranije.Za razliku od srpske revolucije (1804.-1813.), nacionalni i oslobodilački pokret Grka je bio snažniji, pre svega zbog Pročitajte još…