DRON, KRPA, KAZNA, PORUKA

I sad, u sklopu sveopšte kuknjave kako se zli i nadasve mrski (zapadni) svet u formi tradicionalno neprijateljske UEFA još jednom grdno ogrešio o vazda bezgrešne Srbe (čija bi reprezentacija posle junačkih 0:0 sa Albanijom do 40. minuta sigurno pobedila bar 10:0 da nije bilo drona), da i ja kažem neku reč.Srbija je pobedila par-forfe, Pročitajte još…

DIPLOMATIJA GAF(OV)A

Diplomatija je, u suštini, vrlo konzervativna veština, zasnovana na strogim pravilima, iako su je neki njeni poslenici, od Medlin Olbrajt naovamo, prilično banalizovali i srozali.Posetu visokog dostojanstvenika neke zemlje drugoj, brižljivo, mesecima unapred, pripremaju službenici dva ministarstva inostranih poslova. Tu  se pažljivo mere interesi i domaćina i gosta, i mesta za improvizacije nema: čak se Pročitajte još…