U POGIBIJU – ZA SAVEZNIKE

 Srpska i crnogorska vojska u Prvom svetskom ratu vodile su mahom odbrambene akcije, odnosno bitke na sopstvenoj državnoj teritoriji. Pa ipak, iako obe vojske iznurene prethodnim balkanskim ratovima, u kojima su imale prilične ljudske i materijalne gubitke, bez dovoljno oružja, municije i opreme – izvršile su dve ofanzive na teritoriju susednih država, što na zahtev Pročitajte još…