FILOZOFIRANJE O LJUDIMA

 Voli ovaj narod da se pravi lud, usavršio je tu veštinu skoro do savršenstva.Da ne vidi i ne čuje sve šta mu ne odgovara. Da iz onog što vidi i čuje, izabere samo ono šta mu odgovara.Da ima svako pravo, prema svakom, i da nema nikakvu obavezu, ni prema kome.Da bira i sudi po (ne) Pročitajte još…

IDEALI JEDNOG VITEZA Kada smo zaista bili braća

 Latinica Lujo Vitez Lovrić umro je mirno, na Sušaku, 26. novembra 1986, u 92. godini. Umro je, vele škrti biografski podaci, i srećan, jer je doživeo ostvarenje ideje jugoslovenstva, za koju se svim srcem borio. Bio je slep 70 godina, od septembra 1916, kada je, kao borac Prve srpske dobrovoljačke divizije, u Dobrudži, kraj sela Kokardže, Pročitajte još…