FILOZOFIRANJE O ZAKONU

 Zakon treba da važi za sve, jednako. Niko nije i ne sme biti iznad zakona, bez obzira na svojstvo. Ako zakon ne valja, postoji propisana procedura kako se menja.Ni jedno ljudsko pravo nije „starije“ od drugog ljudskog prava, niti vernik sme da ima više prava od ateiste i obrnuto, ateista od vernika. Ljudska prava jednog Pročitajte još…